Var snäll mot dina besökare – Conditional comments vs feature detection

Internetanvändare använder olika webbläsare och olika versioner av sina respektive webbläsare. Att saker och ting fungerar olika eller inte alls på olika webbläsare och versioner antar »

Vem är jag och vad gör jag här?

Innan jag börjar vill jag bara börja med att berätta varför jag skriver här. Jag har försökt driva en "blogg" ett flertal gånger men oftast har »